Avatar

YunoHost

YunoHost mempunyai 80 pelanggan.

Ahli


Lihat syer pendapatan

Akaun Terpaut

YunoHost memiliki akaun berikut di platform lain:

Repositori

yunohost 777 Dikemaskini minggu ini

YunoHost is an operating system aiming to simplify as much as possible the administration of a server. This repository corresponds to the core code, written mostly in Python and Bash.

apps 88 Dikemaskini minggu ini

YunoHost apps directory

project-organization 19 Dikemaskini 2 bulan lalu

YunoHost project organization

Sejarah

YunoHost sertai 5 tahun lalu.

Pendapatan Setiap Minggu (dalam Euro)

Jumlah Penderma Setiap Minggu