Liberapay dilancarkan 5 tahun lalu dan mempunyai 35,049 pengguna.

Hari bayaran terakhir ialah pada 1 minggu lalu dan USD7,294.86 telah dipindahkan antara 5,308 pengguna.
4,590 peserta platform telah memberikan wang.
811 peserta platform telah menerima wang.
93 peserta platform merupakan penderma dan penerima derma.

Secara puratanya, orang yang menderma memberikan USD1.01 kepada setiap 2 penerima.

Akaun Terbuka

Jumlah akaun individu dan organisasi terbuka di Liberapay

minggu

Pengguna Aktif

Pengguna yang memberi dan/atau menerima wang dalam Liberapay (setiap minggu)

minggu

Derma Mingguan

Jumlah derma aktif setiap minggu, dinyatakan dalam mata wang Dolar AS.

minggu

Debit Penderma

Jumlah wang debit diproses setiap minggu, dinyatakan dalam mata wang Dolar AS.

minggu