Liberapay dilancarkan 4 tahun lalu dan mempunyai 25,712 pengguna.

Hari bayaran terakhir ialah pada 3 hari lalu dan USD4,151.36 telah dipindahkan antara 3,352 pengguna.
2,809 peserta platform telah memberikan wang.
617 peserta platform telah menerima wang.
74 peserta platform merupakan penderma dan penerima derma.

Secara puratanya, orang yang menderma memberikan USD0.91 kepada setiap 2 penerima.

Akaun Terbuka

Jumlah akaun individu dan organisasi terbuka di Liberapay

minggu

Pengguna Aktif

Pengguna yang memberi dan/atau menerima wang dalam Liberapay (setiap minggu)

minggu

Derma Mingguan

Jumlah derma aktif setiap minggu, dinyatakan dalam mata wang Dolar AS.

minggu

Debit Penderma

Jumlah wang debit diproses setiap minggu, dinyatakan dalam mata wang Dolar AS.

minggu