Liberapay dilancarkan 3 tahun lalu dan mempunyai 15,220 pengguna.

Hari bayaran terakhir ialah pada 2 hari lalu dan €1,698.25 telah dipindahkan antara 1,646 pengguna.
1,283 peserta platform telah memberikan wang.
414 peserta platform telah menerima wang.
51 peserta platform merupakan penderma dan penerima derma.

Secara puratanya, orang yang menderma memberikan €0.81 kepada setiap 2 penerima.

Akaun Terbuka

Jumlah akaun individu dan organisasi terbuka di Liberapay

minggu

Pengguna Aktif

Pengguna yang memberi dan/atau menerima wang dalam Liberapay (setiap minggu)

minggu

Derma Mingguan

Jumlah derma aktif setiap minggu, dinyatakan dalam mata wang EUR.

minggu

Debit Penderma

Jumlah wang debit diproses setiap minggu, dinyatakan dalam mata wang EUR.

minggu