Liberapay dilancarkan 6 tahun lalu dan mempunyai 65,691 pengguna.

Hari bayaran terakhir ialah pada 1 minggu lalu dan USD14,600.59 telah dipindahkan antara 9,575 pengguna.
8,518 peserta platform telah memberikan wang.
1,186 peserta platform telah menerima wang.
129 peserta platform merupakan penderma dan penerima derma.

Secara puratanya, orang yang menderma memberikan USD1.08 kepada setiap 2 penerima.

Akaun Terbuka

Jumlah akaun individu dan organisasi terbuka di Liberapay

minggu

Pengguna Aktif

Pengguna yang memberi dan/atau menerima wang dalam Liberapay (setiap minggu)

minggu

Derma Mingguan

Jumlah derma aktif setiap minggu, dinyatakan dalam mata wang Dolar AS.

minggu

Debit Penderma

Jumlah wang debit diproses setiap minggu, dinyatakan dalam mata wang Dolar AS.

minggu