Liberapay dilancarkan 3 tahun yang lalu dan mempunyai 12135 pengguna.

€23,218.98 dan USD2,605.98 dieskrowkan dalam Liberapay.

Hari bayaran terakhir ialah pada 2 hari yang lalu dan €1,348.30 telah dipindahkan antara 1283 pengguna.
974 peserta platform telah memberikan wang.
360 telah menerima wang.
51 telah membuat kedua-duanya.

Secara puratanya, orang yang menderma memberikan €0.70 kepada setiap 2 penerima.

Akaun Terbuka

Jumlah akaun individu dan organisasi terbuka di Liberapay

minggu

Pengguna Aktif

Pengguna yang memberi dan/atau menerima wang dalam Liberapay (setiap minggu)

minggu

Hadiah Mingguan (€)

Wang dipindahkan antara akaun Liberapay (setiap minggu)

minggu

Deposit (€)

Wang dimasukkan ke Liberapay

minggu

Pengeluaran (€)

Wang dikeluarkan dari Liberapay

minggu