Kumpulan Liberapay menyelaraskan derma daripada pelbagai penderma kepada pelbagai penerima derma. Penderma pilih berapa banyak mereka ingin beri, penerima tentukan cara berkongsi penerimaan wang, Liberapay mengira dan menjalankan pindahan daripada penderma kepada penerima derma.

Kumpulan adalah untuk derma antara golongan, ia tidak boleh digunakan oleh entiti undang-undang untuk mengedar derma kepada ahli mereka.

Mencipta kumpulan

Anda perlu log masuk ke akaun anda sendiri terlebih dahulu.

Menjadi ahli kumpulan

Setelah anda menyumbang kepada projek sesuatu kumpulan, minta ahlinya untuk mengajak anda sertai kumpulan mereka. Jangan lupa beritahu mereka apa nama pengguna anda.

Berkongsi wang

Kumpulan tidak ada hierarki, semua ahli kumpulan sama rata dan menetapkan perolehan mereka sendiri.

Anda boleh menukar perolehan anda melalui papan pemuka kumpulan anda. Ia mengandungi jadual yang menunjukkan perolehan nominal kesemua ahli untuk hari bayaran seterusnya dan sebelumnya, dan juga anggaran jumlah wang sebenar yang mereka akan terima dalam hari bayaran seterusnya.

Perolehan nominal ialah jumlah mentah yang para ahli masukkan sendiri, perolehan sebenar akan dikira oleh sistem: mula-mula ia menambah kesemua perolehan nominal, kemudian ia mengira peratusan setiap perolehan, dan akhirnya ia menggunakan peratusan tersebut untuk membahagikan pendapatan yang ada. Perolehan nominal juga bertindak sebagai nilai maksimum: perolehan sebenar tidak akan melebihi perolehan nominal, walaupun adanya pendapatan tambahan.

Anda mungkin pelik kenapa kami melayan perolehan nominal sebagai jumlah maksimum dan bukannya peratusan biasa. Ianya kerana dengan adanya nilai maksimum, ia membenarkan kumpulan untuk mempunyai pendapatan tidak digunakan (dipanggil “baki”), dan ia mempunyai pelbagai kebaikan. Pertamanya, ia menyediakan “kusyen” yang menstabilkan pendapatan ahli kumpulan. Keduanya, ia memudahkan penyepaduan ahli baru ke dalam kumpulan, kerana apabila jumlah ahli meningkat maka baki tersebut digunakan dahulu sebelum ia memberi kesan kepada pendapatan ahli lain. Ketiganya, ia membenarkan perisian kami untuk melaras jumlah penderma yang sebenarnya menderma kepada ahli-ahli kumpulan, dalam cara yang menyeimbangkan sumbangan penderma mengikut masa, lalu membuatkan sistem menjadi lebih adil. Akhirnya, ia menggalakkan pendermaan kepada kumpulan walaupun mereka telah mencapai matlamat dana, yang mana ianya bagus untuk kestabilan pendapatan kumpulan.

Perolehan automatik

Secara asalnya semua ahli kumpulan ditetapkan perolehan kepada nilai khas 'auto', yang bersamaan dengan pembahagian sama rata dari baki. Dalam erti kata lain, ahli yang menetapkan perolehan mereka secara khususnya memperolehnya dahulu, kemudian bakinya dibahagikan sama rata kepada ahli yang mengenakan perolehan automatik.

Kawalan jumlah perolehan

Apabila “pendikit perolehan” ini dibolehkan penggunaan dalam kumpulan, ahlinya tidak boleh menaikkan perolehan mereka melampaui jumlah maksimum yang dikira berdasarkan asas perolehan nominal pada hari bayaran sebelumnya. Mekanisme ini bertujuan untuk menggalakkan penyumbang baru sertai kumpulan tersebut, dengan memastikan mereka tidak mengambil bahagian yang tidak seimbang daripada jumlah pendapatan dalam minggu-minggu awal mereka sertai kumpulan tersebut.

Had tersebut adalah seperti ini: anda boleh sentiasa naikkan perolehan anda kepada USD1.00 jika sebelumnya ia kurang dari itu, anda boleh menggandakan perolehan anda berbanding minggu sebelumnya, anda boleh naikkan perolehan anda untuk mengambil baki pendapatan kumpulan, dan anda boleh naikkan perolehan anda ke tahap perolehan median dari hari bayaran sebelumnya. Salah satu pilihan ini yang mendatangkan jumlah tertinggi akan menjadi perolehan maksimum anda untuk minggu seterusnya.

Perolehan tidak dihadkan jika kumpulan hanya ada seorang ahli, atau jika perolehan minggu sebelumnya semuanya kosong (iaitu perkara biasa untuk mana-mana kumpulan baru yang dicipta selepas hari bayaran terbaru).

Sila hubungi kami jika anda ingin membolehkan atau melumpuhkan had perolehan untuk kumpulan sedia ada. Jangan lupa untuk sertakan bukti bahawa perubahan ini telah dipersetujui oleh kesemua ahli-ahli kumpulan yang lain.

Membuang keahlian kumpulan

Anda boleh meninggalkan kumpulan melalui papan pemuka kumpulan anda.

Menendang ahli keluar dari kumpulan masih belum boleh dibuat. Sila hubungi kami dengan bukti yang ahli tersebut perlu ditendang keluar dan adanya sepersetujuan di kalangan ahli-ahli yang lain.

Tutup akaun kumpulan

Akaun kumpulan akan ditutup secara automatik apabila ahli terakhirnya meninggalkannya.