Open Company Initiative
@opencompany

opencompany menerima €42.25 setiap minggu daripada 1 pelanggan.
Derma  

Ahli


Lihat syer pendapatan

Akaun Lain

opencompany memiliki akaun berikut di platform lain:

Repositori

www.opencompany.org 49 Dikemaskini 3 bulan lalu

The Open Company Initiative

awesome-open-company 314 Dikemaskini 5 bulan lalu

A community-curated list of awesome open companies.

opencompany.github.io 5 Dikemaskini 10 bulan lalu

Built site. Look in opencompany/www.opencompany.org for source.

Sejarah

opencompany sertai 4 bulan lalu.

Euro Diterima Setiap Minggu

Jumlah Penderma Setiap Minggu